Współpraca

WSPÓŁPRACA  z innymi placówkami:

1 .Hospicjum Domowe Salve – ul.A.Struga 3-Łódź
2. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych – ul.E.Plater 34 w Łodzi
3. Fundacja Hospicyjna i Fundusz Dzieci Osieroconych – ul.Chodowieckiego 10 w Gdańsku
4. Szkoła Muzyczna- ul.Sosnowa 9 – w Łodzi
5. GKO,Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich i Teatr Piccolo – ul.Tuwima 34 – Łódź
6. Zespół Szkół w Klonowej – woj.łódzkie
7. Schronisko im.Brata Alberta
8. Caritas Archidiecezji Łódzkiej
9. Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
10. Firmy Farmaceutyczne:Hartmann, Lohmann&Rauscher, Convatec, Tena, Seni i inne
11. Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Hospicyjnej – w Częstochowie
12. Placówki opieki paliatywnej i hospicyjnej z Łodzi i województwa

Od początku istnienia SŁOPiD współpracuje z Centrum Fitoterapii i Medycyny Naturalnej „APUS”. Centrum realizuje wnioski na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Posiada w ofercie szeroki wybór opatrunków, sprzętu stomijnego, worki na mocz, materace przeciwodleżynowe. „APUS” jest także regionalnym dystrybutorem firm: Coloplast i Hartmann. Zapraszamy także na stronę Centrum: http://www.apuscentrum.pl gdzie znaleźć można pełną ofertę.

SŁOPiD współpracuje także z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych. Nasze założycielki i pracowniczki zostały przez Izbę docenione i otrzymały wyrazy uznania.

OIPiP-1253/2008Łódź, dn. 02-07-2008 r.

Działając zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 5 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dn. 19 kwietnia 1991 r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi w celu realizacji zadań samorządu powołała Komisję Opieki paliatywno-Hospicyjnej.

Członkowie Komisji Opieki Paliatywno-Hospicyjnej poza bieżącymi zadaniami określonymi przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych przygotowują szkolenia dla pielęgniarek i położnych obejmujące zagadnienia opieki paliatywno-hospicyjnej, np. opieka paliatywno-hospicyjna – cele i zadania pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych, przygotowują i prowadzą warsztaty nt. „Metody radzenia sobie z emocjami po śmierci pacjenta”,tworzą standardy postępowania w zakresie opieki paliatywno-hospicyjnej,czynnie uczestniczą w tworzeniu i weryfikacji dokumentacji pielęgniarskiej.

Panie: Ewa Gawęda, Ewa Maciejewska i Jadwiga Kozłowska są jednymi z założycielek Komisji Opieki Paliatywno-Hospicyjnej. Dzięki ich aktywnej pracy, dużemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi działania Komisji są bardzo efektywne, przynoszą wymierne korzyści w postaci coraz większej grupy przeszkolonych pielęgniarek i położnych w zakresie opieki paliatywno-hospicyjnej.

OKręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych bardzo wysoko ocenia pracę i zaangażowanie Pani Ewy Gawędy,Ewy Maciejewskiej i Jadwigi Kozłowskiej. Wykonując tak odpowiedzialne i obciążające obowiązki zawodowe Panie znajdują jeszcze czas i siły na przekazywanie swoich doświadczeń zawodowych innym pielęgniarkom i położnym. Należy nadmienić, że członkowie Komisji za swoją pracę nie pobierają żadnego wynagrodzenia, często poświęcają swój wolny czas na spotkania Komisji, bądź uczestnictwo, w tematycznie związanych z pracą Komisji, Konferencjach, Sympozjach, szkoleniach czy warsztatach.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady
Pielęgniarek i Położnych