Dokumenty

Uchwała o wyborze Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2022

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2021

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2020

Uchwała o zmianie w składzie osobowym Zarządu

Uchwała o zmianie w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 pełne

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 uproszczone

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2018

Uchwała o zmianie w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 pełne

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 uproszczone

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2017

Sprawozdanie finansowe za rok 2016 pełne

Sprawozdanie finansowe za rok 2016 uproszczone

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2016

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 pełne

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 uproszczone

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2015

Uchwała o wyborze zarządu

Uchwała o wyborze komisji rewizyjnej

Sprawozdanie finansowe za rok 2014 pełne

Sprawozdanie finansowe za rok 2014 uproszczone

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2014

Sprawozdanie finansowe za rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2013

Sprawozdanie finansowe za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2012

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2011

Uchwała o powołaniu komisji rewizyjnej

Uchwała o wyborze nowego zarządu

Sprawozdanie finansowe za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2010

Sprawozdanie finansowe za rok 2009

Roczne sprawozdanie finansowe 2009

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2009

Sprawozdanie finansowe za rok 2008

Roczne sprawozdanie finansowe 2008

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2008

Deklaracja członkowska

Uchwała o powołaniu Stowarzyszenia

Uchwala o wyborze zarządu

Uchwala o wyborze komisji rewizyjnej

Statut