O nas

Stowarzyszenie Łódzkiej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej „Żyć Godnie” zostało założone w dn. 29 października 2007 r. z inicjatywy 15 członków – w znacznej większości pracowników Ochrony Zdrowia.

W dn. 13 listopada 2008 r. Stowarzyszenie otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego.

Cele statutowe to:

– Pomoc dzieciom osieroconym, które z powodu choroby nowotworowej straciły Mamę, Tatę lub Dziadków,
– prowadzenie grup wsparcia dla osób w żałobie,
– prowadzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego potrzebnego do opieki nad chorym w domu,
– organizowanie i promocja wolontariatu dzieci, młodzieży i 50+.

Motto większości Członków stowarzyszenia to:

„WSZYSTKO DLA LUDZI, NIC DLA SIEBIE”

Mobilizuje grupę ponad 50 osób do działania wolontaryjnego w celu poprawy jakości życia osób,które zostały dotknięte nieuleczalną lub przewlekłą chorobą oraz ich rodzin. Pozyskany od Urzędu Miasta Łodzi 28. września 2010 r. lokal przy ul. Próchnika 9, wymaga nakładów finansowych w celu generalnego remontu (przez kilka lat wstecz nieużytkowany i zdewastowany).